Tuyen Dung T5

Tuyển dụng nhân sự tháng 5 2020

Công ty cổ phần Du lịch khách sạn Hải Đăng ( HAIĐANG PLAZA) cần tuyển những vị trí sau: 1/ Giám đốc Marketing, có kinh nghiệm và đã giữ vị trí công tác 3 năm trở lên. 2/ Cán bộ