HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (50 củ) 300g hộp sắt

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (50 củ) 300g hộp sắt

6 year old Good grade Ginseng(50...

3,300,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (50 củ) 300g hộp sắt

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 300g Chi tiết

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (50 củ) 600g hộp sắt

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (50 củ) 600g hộp sắt

6 year old Good grade Ginseng(50...

6,050,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (50 củ) 600g hộp sắt

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 600g Chi tiết

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30 củ) 300g hộp sắt

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30 củ) 300g hộp sắt

6 year old Good grade Ginseng(30...

4,400,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30 củ) 300g hộp sắt

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 300g Chi tiết

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30củ) 600g hộp sắt

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30củ) 600g hộp sắt

6 year old Good grade Ginseng(30...

8,250,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30củ) 600g hộp sắt

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 600g Chi tiết

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 300g hộp sắt

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 300g hộp sắt

6 year old Good grade Ginseng(15...

6,050,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 300g hộp sắt

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 300g Chi tiết

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 600g hộp sắt

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 600g hộp sắt

6 year old Good grade Ginseng(15...

11,660,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 600g hộp sắt

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 600g Chi tiết

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30 củ)300g hộp sắt

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30 củ)300g hộp sắt

6 year old Earth grade Ginseng

8,470,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30 củ)300g hộp sắt

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 300g Chi tiết

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30 củ)

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30 củ)

6 year old Earth grade Ginseng

15,950,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (30 củ)

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 600g Chi tiết

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 300g

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 300g

6 year old Earth grade Ginseng

14,080,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 300g

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 300g Chi tiết

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 600g

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 600g

6 year old Earth grade Ginseng

26,620,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI (15 củ) 600g

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 600g Chi tiết

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI THÁI LÁT

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI THÁI LÁT

6 year old Cut Ginseng

6,930,000 đ

HỒNG SÂM 6 NĂM TUỔI THÁI LÁT

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 600g Chi tiết

HỒNG SÂM  NĂM TUỔI NGUYÊN CỦ(LOẠI TO)

HỒNG SÂM NĂM TUỔI NGUYÊN CỦ(LOẠI TO)

6 year old Other Red Ginseng...

4,070,000 đ

HỒNG SÂM NĂM TUỔI NGUYÊN CỦ(LOẠI TO)

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 300g Chi tiết

RẼ HỒNG SÂM (NHỎ)

RẼ HỒNG SÂM (NHỎ)

Red ginseng fine roots(small)

1,540,000 đ

RẼ HỒNG SÂM (NHỎ)

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 300g Chi tiết

RẼ HỒNG SÂM (VỪA)

RẼ HỒNG SÂM (VỪA)

Red ginseng fine roots(midiium)

1,980,000 đ

RẼ HỒNG SÂM (VỪA)

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 300g Chi tiết

RẼ HỒNG SÂM (TO)

RẼ HỒNG SÂM (TO)

Red ginseng fine roots(large)

2,310,000 đ

RẼ HỒNG SÂM (TO)

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 300g Chi tiết

SÂM LÁT TẨM MẬT ONG

SÂM LÁT TẨM MẬT ONG

Honeyed Korean Red Insam Slices

1,430,000 đ

SÂM LÁT TẨM MẬT ONG

Thành phần: Hồng Sâm,mật ong
Khối lượng: 20g x10 Chi tiết

SÂM NGUYÊN CỦ TẨM MẬT ONG

SÂM NGUYÊN CỦ TẨM MẬT ONG

Honeyed Korean Red Ginseng

1,760,000 đ

SÂM NGUYÊN CỦ TẨM MẬT ONG

Thành phần: Hồng Sâm, mật ong
Khối lượng:300g Chi tiết

CAO HỒNG SÂM 90g

CAO HỒNG SÂM 90g

Korean Red Insam Extract Gold

1,980,000 đ

CAO HỒNG SÂM 90g

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 90g Chi tiết

CAO HỒNG SÂM 120g

CAO HỒNG SÂM 120g

Korean Red Insam Extract Gold

2,200,000 đ

CAO HỒNG SÂM 120g

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 120g Chi tiết

CAO HỒNG SÂM 150g

CAO HỒNG SÂM 150g

Korean Red Insam Extract Gold

2,640,000 đ

CAO HỒNG SÂM 150g

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 150g Chi tiết

CAO HỒNG SÂM 240g

CAO HỒNG SÂM 240g

Korean Red Insam Extract Gold

3,630,000 đ

CAO HỒNG SÂM 240g

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 240g Chi tiết

CAO HỒNG SÂM 0.5kg

CAO HỒNG SÂM 0.5kg

Liên hệ

CAO HỒNG SÂM 0.5kg

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 0.5kg Chi tiết

CAO HỒNG SÂM 1kg

CAO HỒNG SÂM 1kg

Korean Red Insam Extract Gold

13,640,000 đ

CAO HỒNG SÂM 1kg

Thành phần: Nhân sâm
Khối lượng: 1kg Chi tiết

TRÀ HỒNG SÂM (50 gói)

TRÀ HỒNG SÂM (50 gói)

Korean Red Insam Tea

330,000 đ

TRÀ HỒNG SÂM (50 gói)

Thành phần: Hồng sâm, ginsenoside, glucose, lactose
Số lượng: 50 gói Chi tiết

TRÀ HỒNG SÂM (100 gói)

TRÀ HỒNG SÂM (100 gói)

Korean Red Insam Tea

555,000 đ

TRÀ HỒNG SÂM (100 gói)

Thành phần: Hồng sâm, ginsenoside, glucose, lactose
Số lượng: 100 gói Chi tiết

NƯỚC HỒNG SÂM (60 gói)

NƯỚC HỒNG SÂM (60 gói)

Vital Red Insam Gold

2,860,000 đ

NƯỚC HỒNG SÂM (60 gói)

Thành phần: Hồng sâm đỏ, nước tinh khiết, 17 loại thuốc thảo dươc
Dung tích: 50ml x60 gói Chi tiết

NƯỚC HỒNG SÂM (30 gói)

NƯỚC HỒNG SÂM (30 gói)

Vital Red Insam Gold

1,650,000 đ

NƯỚC HỒNG SÂM (30 gói)

Thành phần:Hống sâm, nước tinh khiết, 17 loại thảo dược
Dung tích:50ml x30 gói Chi tiết

NƯỚC HỒNG SÂM (100ml)

NƯỚC HỒNG SÂM (100ml)

Korean Red Ginseng Drink

27,500 đ

NƯỚC HỒNG SÂM (100ml)

Thành phần: Hồng sâm, hỗn hơp
Dung tích: 100ml Chi tiết

NƯỚC HỒNG SÂM CHIÊT XUẤT

NƯỚC HỒNG SÂM CHIÊT XUẤT

Korean Red Ginseng Extract Drink Mi

1,210,000 đ

NƯỚC HỒNG SÂM CHIÊT XUẤT

Thành phần: Nhân sâm đỏ, nước tinh khiết
Dung tích: 70ml x30 gói Chi tiết

NƯỚC HỒNG SÂM TINH KHIẾT (60 gói)

NƯỚC HỒNG SÂM TINH KHIẾT (60 gói)

Pure Liquid of Korean Red Insam

3,190,000 đ

NƯỚC HỒNG SÂM TINH KHIẾT (60 gói)

Thành phần: Nhân sâm đỏ
Dung tích: 70ML x60 gói Chi tiết

NƯỚC HỒNG SÂM TINH KHIẾT (30 gói)

NƯỚC HỒNG SÂM TINH KHIẾT (30 gói)

Pure Liquid of Korean Red Insam

1,870,000 đ

NƯỚC HỒNG SÂM TINH KHIẾT (30 gói)

Thành phần: Nhân sâm đỏ
Dung tích: 70ML x30 gói Chi tiết

NƯỚC HỒNG SÂM

NƯỚC HỒNG SÂM

Korean Red Ginseng Extract

3,080,000 đ

NƯỚC HỒNG SÂM

Thành phần: Hồng sâm cô đặc, nước tinh khiết
Dung tích: 80ml x60 gói Chi tiết

NƯỚC HỒNG SÂM NGUYÊN

NƯỚC HỒNG SÂM NGUYÊN

Korean Red Gíneng Extract Good Daily...

2,090,000 đ

NƯỚC HỒNG SÂM NGUYÊN

Thành phần: nhân sâm
Dung tích: 10ml x10 x3 Chi tiết

BÁNH GẠO SÂM

BÁNH GẠO SÂM

330,000 đ

BÁNH GẠO SÂM

Thành phần: Gạo nâu, nhân sâm đỏ
Khối lượng: 500g Chi tiết

KẸO HỒNG SÂM MỀM

KẸO HỒNG SÂM MỀM

Red Ginseng Jelly

99,000 đ

KẸO HỒNG SÂM MỀM

Thành phần: Hồng sâm, đường,
xi-rô, thạch
Khối lượng: 250g Chi tiết

KẸO HỒNG SÂM CỨNG

KẸO HỒNG SÂM CỨNG

Red Ginseng Candy

88,000 đ

KẸO HỒNG SÂM CỨNG

Thành phần: Hồng sâm, si-rô, đường trắng
Khối lượng: 200g Chi tiết

THUỐC NHUỘM TÓC

THUỐC NHUỘM TÓC

275,000 đ

THUỐC NHUỘM TÓC

Thành phần: Dầu dừa, nhân sâm, hoa diên vĩ
Khối lượng: 150g Chi tiết

NƯỚC DÂU TẰM GAI HÀN QUỐC

NƯỚC DÂU TẰM GAI HÀN QUỐC

2,200,000 đ

NƯỚC DÂU TẰM GAI HÀN QUỐC

Thành phần: Quả dâu tằm gai
Dung tích: 80ml x30 gói Chi tiết

Sâm Hàn Quốc

Sâm Hàn Quốc

19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
0225.3.831.555 - 0936.752.527
marketing@haidangplaza.vn