Tuyển dụng nhân sự tháng 11/2020 – Haidang Plaza

Công ty CP Du lịch Khách sạn Hải Đăng – Haidang Plaza thông báo tuyển dụng tháng 11/2020 Giám đôc điều hành Khu Dịch vụ du lịch Haidang Plaz/ Giám đốc điều hành Khu Dịch vụ du lịch Catbi Plaza. Kỹ thuật viên IT vận hành & khai thác, quản trị hệ thống mạng LAN…