Haidang Plaza tổ chức hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 02/2019

Chiều ngày 04/3/2019, tại trụ sở Công ty số 19 Trần Khánh Dư, Hải Phòng, Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Đăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 02/2019 và triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh tháng 3/2019. Tham gia hội nghị có Ban…

Hội nghị sơ kết công tác kinh doanh 6 tháng đầu năm 2018

Được sự chỉ đạo của HĐQT và Ban Giám đốc công ty, ngày 03/07/2018, Công ty CP DL – KS Hải Đăng trang trọng tổ chức Lễ sơ kết 6 tháng đầu năm và triển khai công tác kinh doanh 6 tháng cuối năm 2018. Buổi lễ diễn ra thành công tốt đẹp với gần…

Haidang Plaza tổ chức hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 4/2018

Chiều ngày 03/5/2018, tại trụ sở Công ty số 19 Trần Khánh Dư, Hải Phòng, Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Đăng tổ chức lễ sơ kết công tác kinh doanh tháng 4/2018 và triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh tháng 5/2018. Tham gia hội nghị có Ban lãnh đạo…

Haidang Plaza tổ chức hội nghị sơ kết công tác kinh doanh quý I 2018

Sáng ngày 31/3/2018, tại trụ sở Công ty số 19 Trần Khánh Dư, Hải Phòng, Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Đăng tổ chức lễ sơ kết công tác quý I/2018 và triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh quý II/2018. Tham gia hội nghị có Ban lãnh đạo Công ty,…

Haidang Plaza tổ chức hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 02/2018

Chiều ngày 05/3/2018, tại trụ sở Công ty số 19 Trần Khánh Dư, Hải Phòng, Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Đăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 02/2018 và triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh tháng 3/2018. Tham gia hội nghị có Ban…

Haidang Plaza tổ chức hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 11/2017

Chiều ngày 04/12/2017, tại trụ sở Công ty số 19 Trần Khánh Dư, Hải Phòng, Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Đăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 11/2017 và triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh tháng 12/2017. Tham gia hội nghị có Ban…

Haidang Plaza tổ chức hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 10/2017

Sáng ngày 06/11/2017, tại trụ sở Công ty số 19 Trần Khánh Dư, Hải Phòng, Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Đăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 10/2017 và triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh tháng 11/2017. Tham gia hội nghị gồm có…

HAIDANG PLAZA tổ chức hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 8/2017 và triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh tháng 9/2017

Chiều nay, ngày 09/9/2017, Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Đăng đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác kinh doanh tháng 8/2017 và triển khai nhiệm vụ công tác kinh doanh tháng 9/2017 tại phòng họp của Công ty số 19 Trần Khánh Dư, Hải Phòng. Tham gia hội nghị…