Rượu vang

Vang ý 2 Fruttato

495,000 bao gồm thuế VAT

Rượu vang

Vang ý 3 Vellutato

495,000 bao gồm thuế VAT