Tìm hiểu về rượu vang băng

Vang Băng (còn được gọi là Eiswein ở Đức và Icewine ở Canada) được làm từ nho thu hoạch muộn với mục đích để nho (đã chín) đóng băng trên cây trong suốt mấy tháng mùa đông. Nho đóng băng trên cây Không giống như rượu Noble Rot, nho dùng để làm vang băng không được nhiễm…