Bạn đã biết rõ về thịt bò Kobe ?

1. Thịt bò Kobe là gì ? Bò Kobe là một loại thịt bò đến từ dòng Tajima của bò đen Nhật Bản. Bò được chăn nuôi ở tỉnh Hyogo của Nhật Bản phải tuân theo các quy chuẩn và hướng dẫn chăn nuôi cụ thể và nghiêm chỉnh để được coi là thịt bò…

Tổ chức Đại hội Đoàn Thanh Niên nhiệm kỳ 2022-2027 tại Công ty Cổ Phần Tập đoàn Du lịch Hải Đăng.

Căn cứ Điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; Thực hiện Kế hoạch số 118 ngày 05/11/2021 của Ban Thường vụ Quận Đoàn về việc “Tổ chức Đại hội Đoàn cơ sở, tiến tới Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh quận Ngô Quyền lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2022 – 2027”; Ngày 19/03/2022, được…