Quận Ngô Quyền biểu dương Haidang Plaza là điển hình tiến tiến giai đoạn 2020÷2025

Sáng 9-7, quận Ngô Quyền tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến giai đoạn 2020 – 2025. Tới dự có đồng chí Nguyễn Xuân Bình, Phó chủ tịch Thường trực UBND thành phố, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua – Khen thưởng thành phố. Đồng chi Khúc Văn Phung, Phó chủ tịch UBND quận Ngô Quyền trình này Báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng 5 năm (2015-2020).

Tại hội nghị, đ/c Nguyễn Văn Vượng – Phó Tổng Giám Đốc của HAIDANG PLAZA đã tham gia chương trình tọa đàm “Các gương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020”, các đại biểu tham dự được lắng nghe chia sẻ về kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo của những tập thể, cá nhân điển hình trên địa bàn Quận trong tổ chức, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

UBND quận Ngô Quyền đã biểu dương, khen thưởng Công ty Cổ phần Du lịch Khách sạn Hải Đăng cùng với 20 tập thể, 35 cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015 – 2020.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.