Thực phẩm
2 sản phẩm

Tôm Hùm Chín Đông Lạnh Canada

Thường được biết đến là vua của thủy sản. tôm hùm cứng vỏ...

Trứng cá tầm Beluga nuôi tại Việt Nam

Cá tầm Nga Beluga được nuôi vỗ tại Chu Va, Tam Đường, tỉnh...