Bảo tồn và phát triển giá trị di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều

Ông Hồ Chí Đức, Trưởng ban quản lý các di tích trọng điểm, tỉnh Quảng Ninh, vừa cho biết: Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy khu di tích lịch sử nhà Trần ở huyện Đông Triều vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.


Đền An Sinh
 
Theo đó, đối tượng nghiên cứu quy hoạch bao gồm di sản văn hóa vật thể, di sản văn hóa phi vật thể và cảnh quan môi trường. Phạm vi nghiên cứu quy hoạch là 11.095ha, bao gồm các xã An Sinh, Tràng An, Thủy An và Bình Khê. Quy mô tổng thể là 2.206ha, bao gồm 14 cụm di tích nhà Trần và khu vực bảo vệ, dịch vụ du lịch, phát huy giá trị di tích bao quanh, được chia làm 3 khu vực. Khu bảo vệ I: gồm 102,27ha, không xây dựng các công trình kiến trúc mới, ngoài việc tu bổ các công trinh di tích đã bị xuống cấp, chỉ xây dựng bia biển chỉ dẫn, giới thiệu di tích. 

Các hạng mục này không làm ảnh hưởng đến yếu tố gốc của di tích, đảm bảo mỹ quan và được bố trí hợp lý; đối với hạng mục công trình di tích đã bị phá hủy hoàn toàn nhưng có giá trị về mặt lịch sử, văn hóa, tín ngưỡng tôn giáo và có đầy đủ tư liệu khoa học thì có thể được phục hồi hoặc có thể tiến hành bảo tồn khảo cổ, kết hợp trồng cây xanh tạo hình nền để thấy được vị trí, quy mô công trình, cũng như quy mô tổng thể; có thể phỏng dựng kiến trúc mang dấu ấn thời Trần để phục vụ hoạt động tín ngưỡng tôn giáo và du lịch ở di tích. Khu vực bảo vệ II: gồm 189,7ha, diện tích đất trống xung quanh di tích được trồng cây xanh bảo vệ di tích, tạo khoảng đệm ngăn cách giữa di tích với khu vực xây dựng mới; xây dựng các công trình phục vụ việc phát huy giá trị của di tích với hình thức kiến trúc và vật liệu xây dựng phù hợp, hài hòa với di tích. 

Khu vực III phục vụ du lịch, hỗ trợ phát huy giá trị di tích: gồm 1,914,66ha, xây dựng hệ thống giao thông kết hợp quảng trường và công trình dịch vụ văn hóa, tham quan, nghỉ ngơi…, đồng thời trồng cây xanh tạo cảnh quan để bổ trợ, kết nối với khu vực bảo vệ II của di tích và bảo vệ môi trường di tích. Khu vực này ưu tiên phát triển công trình dịch vụ du lịch, đất tái định cư, được phép xây dựng nhưng có kiểm soát về màu sắc, tầng cao và mật độ xây dựng.

Tổng kinh phí thực hiện quy hoạch dự tính 1.397 tỷ đồng bằng các nguồn vốn ngân sách địa phương, ngân sách trung ương và vốn huy động từ sự đóng góp của tổ chức, các thành phần kinh tế trong và ngoài nước, các nguồn vốn đóng góp của nhân dân. Thời gian thực hiện quy hoạch tổng thể được tính từ năm 2012 đến 2025.

Đông Triều được chính sử ghi là quê gốc nhà Trần, sau chuyển về Nam Định rồi phát tích đế vương ở đó. Do vậy, sau này nhà Trần đã chọn vùng đất quê gốc để xây dựng lăng mộ cho 11 vị tiên đế, như: Lăng Tư Phúc (thờ thần vị vua Trần Thái Tông, Trần Thánh Tông, Trần Phế Đế; Đồng Thái Lăng (an táng vua Trần Anh Tông và phụ táng Thuận Thánh Bảo Từ Hoàng Thái hậu); Mục Lăng (an táng vua Trần Minh Tông); Ngải Sơn Lăng (an táng vua Trần Hiến Tông); Phụ Sơn Lăng (an táng vua Trần Dụ Tông); Nguyên Lăng (an táng vua Trần Nghệ Tông); Đồng Hỷ Lăng (an táng vua Trần Duệ Tông và Trần Thuận Tông). 

Ngoài ra còn có nhiều công trình tín ngưỡng, tôn giáo linh thiêng khác, như: điện An Sinh (Đền Sinh); đền Thái (Thái miếu của nhà Trần); am - chùa Ngọa Vân, Quỳnh Lâm, Hồ Thiên, Mỹ Cụ, Non Đông, Trung Tiết… Đông Triều không chỉ là quê gốc của nhà Trần mà còn là một trung tâm văn hóa tâm linh tiêu biểu và đặc sắc của thời Trần đã được Bộ Văn hóa, Thông tin xếp hạng đền và lăng mộ các vua Trần là Di tích lịch sử văn hóa quốc gia từ năm 1962.

Quy hoạch tổng thể bảo tồn và phát huy giá trị Khu di tích lịch sử Nhà Trần ở Đông Triều được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tạo hành lang pháp lý quan trọng trong việc đầu tư tôn tạo, bảo tồn và phát huy giá trị khu di tích trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển du lịch, kinh tế, xã hội của tỉnh Quảng Ninh. 

Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Ý kiến bạn đọc