Welcome to Haidang Plaza !
Trung tâm tiệc cưới Haidang Happy Palace 5 photos | 959 view
  • 1Sân khấu tiệc cưới
  • 1Hải Đăng Plaza về đêm
  • 1Khung cảnh lãng mạn của dạ tiệc
  • 1Sân khấu Happy Palace
 
 

 

 

 

* Trụ sở chính:
- 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.628.555/628.999 - Fax: (031) 3.628.666
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Trung tâm hội nghị tiệc cưới Catbi Plaza:
- Số 1 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
- Tel: (031) 3.787.555 - Fax: (031) 3.787.555
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Nhà hàng hải sản Sao Mai:
- 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.628.999
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Câu lạc bộ Thủy Thủ - HAIDANG SEAMEN'S CLUB:
- Số 15A Trần Phú, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.565 555 - Fax: (031) 3.628.666
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Trung tâm hội nghị tiệc cưới Haidang Plaza:
- 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 2.688 789
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Nhà hàng Catbi:
- Tầng 4 toà nhà Cát Bi Plaza
- Số 1 Lê Hồng Phong, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
- Tel: (031) 3.628.999
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Trung tâm điều hành hướng dẫn Du lịch Hải Đăng:
- Số 81 Điện Biên Phủ, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.565 666 - Fax: (031) 3.565 999
- Email: dulichhaidang.hp@gmail.com
- Website: www.haidangtravel.vn
* Trung tâm thương mại Haidang Plaza:
- 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.628.555
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn
* Hầm rượu Hải Đăng & Hầm bia Hải Đăng:
- 19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng , Vietnam
- Tel: (031) 3.628.999
- Email: marketing@haidangplaza.com.vn
- Website: www.haidangplaza.com.vn