TUYỂN DỤNG

“Nhiệt huyết làm nên thành công của bạn”
19 Trần Khánh Dư, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
(0225) 3.831.555
marketing@haidangplaza.vn