Bar Valentino (HN)

Chiều cao: 2.8m | Chiều ngang: 7.6m | Chiều dài: 25.5m

Diện tích: 190m2 | Sức chứa: 120 khách

0 đánh giá

Hội nghị tiệc cưới

HOTLINE: (0225) 3.831.555
Bar Valentino (HN) Bar Valentino (HN)