Bar Tokyo Sushi

Chiều cao: 3.5m | Chiều ngang: 4.5m | Chiều dài: 46.5m

Diện tích: 200m2 | Sức chứa: 80 khách

0 đánh giá

Nhà hàng - bar

HOTLINE: (0225) 3.831.555
Bar Tokyo Sushi Bar Tokyo Sushi Bar Tokyo Sushi